Điều kiện: Phạm vi 500 met, giao cafe trong vòng 25phút
  Vui lòng chọn khu vực:    
Cafe đá
12.000đ
Số lượng:

Ghi chú người uống (Ví dụ: A.Hùng, A.Phong)

Số lượng:

Ghi chú người uống (Ví dụ: A.Hùng, A.Phong)

 
 
Cafe đá đặc biệt 15.000đ
Số lượng:

Ghi chú người uống (Ví dụ: A.Hùng, A.Phong)

 
Tên - Telephone: